Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Khuyến mãi
hinh
Bản quyền NNH hinhanh
Tin tức
Chi tiết tin tức
Hóa thân thành "tarzan girl"

Hóa thân thành "tarzan girl"... ch?a ?ã, "ng??i ??p dao kéo" Phi Thanh Vân còn "vào vai" nhà thám hi?m chinh ph?c vách ?á cheo leo trong t? th? r?t "ng?u"!

Phi Thanh Vân cho bi?t b? ?nh ???c th?c hi?n t? ý t??ng mu?n thay ??i, tr? thành cô gái m?nh m?, cá tính. ?? có ???c b? ?nh “??c” này, “ng??i ??p dao kéo” và êkíp ch?p ?nh ?ã ph?i “v?t l?n” v?i c?m giác s? ?? cao và c? s? nguy hi?m.

“Tôi và nhi?p ?nh Ngô Nh?t Huy có ngày làm vi?c v?t v? nh?ng bù l?i, chúng tôi ?ã có nh?ng t?m hình r?t ?ng ý”, Phi Thanh Vân chia s?.

 

 
 
 
 
 
Phi Thanh Vân chu?n b? chinh ph?c ?? cao
 
 
 
 
 
 
 
 
Và nh?ng t?m hình ??t giá c?a “ng??i ??p dao kéo”

 

N.H
Make up: Phúc Ngh?a
?nh: Ngô Nh?t Huy
Theo Dân Trí