Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Khuyến mãi
hinh
Bản quyền NNH hinhanh
Tin tức
Cách đo áo vest
hinh

Vòng cổ
Đo quanh cổ, hai đầu dây giao nhau tại chỗ lõm ức cổ.

hinh

Vòng ngực
Đo quanh vòng ngực chỗ lớn nhất
Lưu ý: Khi đo xong cộng thêm 3 phân.

hinh

Vòng eo
Buộc một sợi dây quanh eo ngay đốt xương cuối cùng, rồi đo quanh vòng eo chỗ nhỏ nhất.

hinh

Lưng quần
Đo ngay chỗ xương hông, đo quanh lưng quần
Lưu ý: Đo phải siết chặt thước dây.

hinh

Vòng mông
Đo vòng ngang mông chỗ lớn nhất.

hinh

Dài vai
Đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia.

hinh

Dài tay
Đo từ vai xuống qua mắt cá tay 2 phân.

hinh

Dài áo
Đo từ đầu vai trở xuống.

hinh

Vòng ngực
Đo quanh vòng ngực chỗ lớn nhất
Lưu ý: Khi đo xong cộng thêm 3 phân.

hinh

Bắp tay
Đo quanh bắp tay chỗ lớn nhất
Lưu ý: Khi đo xong cộng thêm 3 phân.

hinh

Dài quần
Đo từ eo lưng quần xuống chân gót giày
Lưu ý: Nếu thích mặc quần lưng xệ phải ghi rõ.

hinh

Bắp đùi
Đo vòng quanh đùi chỗ lớn nhất.