Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới

Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Ao dai cuoi, ao dai Viet Nam, ao dai cho nam, áo dài, áo dài cưới
Khuyến mãi
hinh
Bản quyền NNH hinhanh
Tin tức
Cách may áo dài
hinh

Vòng cổ
Đo quanh cổ, hai đầu dây giao nhau tại chỗ lõm ức cổ.

hinh

Vòng ngực
Đo quanh vòng ngực chỗ lớn nhất.
Lưu ý: Khi đo phải mặc áo ngực nâng chính xác. .

hinh

Ngực trên
Đo quanh vùng trên ngực sát nách.

hinh

Vòng eo trên
Buộc một sợi dây quanh eo ngay đốt xương cuối cùng, rồi đo quanh vòng eo chỗ nhỏ nhất.

hinh

Vòng eo dưới
Đo ngay chỗ xương hông, đo quanh lưng quần.

hinh

Hạ eo
Đo từ xương ót đến đốt xương cuối cùng chỗ có buộc sợi dây.

hinh

Hạ ngực
Đo từ vai sát chân cổ xuống đầu ngực.

hinh

Ngực ngang
Đo từ đỉnh đầu ngực bên này sang đỉnh đầu ngực bên kia.

hinh

Vòng nách
Đo sát quanh vòng nách.

hinh

Bắp tay
Đo quanh bắp tay chỗ lớn nhất.

hinh

Khủy tay
Đo vòng quanh khủy tay chỗ lớn nhất.

hinh

Dài tay
Đo từ xương ót sau cổ xuôi theo vai thẳng xuống qua mắt cá tay 2 phân.

hinh

Vai
Đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia. Nếu may cổ thuyền muốn rộng cổ bao nhiêu thì cứ cho thước ra vai bấy nhiêu.

hinh

Dài áo
Đo từ vai sát chân cổ, hạ thước dây xuống muốn dài bao nhiêu tùy ý.
Lưu ý: nhớ mang guốc cao gót khi đo dài áo.

hinh

Dài quần
Đo từ eo lưng quần xuống chân gót giày.
Lưu ý: Nếu thích mặc quần lưng xệ phải ghi rõ.

hinh

Bắp đùi
Đo vòng quanh đùi chỗ lớn nhất.

hinh

Vòng đầu
Đo quanh vòng đầu nếu áo cưới có vành mấn.

hinh

Vòng mông
Đo vòng ngang mông chỗ lớn nhất.